Protocol COVID

Us presentem el protocol actualitzat a octubre de 2021

Protocol-extraescolars-curs-2021-2022 (inclou activitats esportives)

Recordeu que és essencial mantenir la distància i la mascareta, sempre que l’activitat física ho permeti.

 

5. Recomanacions específiques Esports amb pilota (futbol, bàsquet, voleibol, handbol, etc.)

• Ràtio màxima recomanada: 20 persones (entrenaments espai exterior) i 10 persones (entrenaments en espais interiors).
• Rentat de mans abans i després de l’entrenament i quan s’accedeix al pavelló, si escau.
• Priorització dels entrenaments a l’aire lliure.
• En espais interiors: garantia de la ventilació de l’espai. Si és possible, manteniment de les finestres obertes durant tot l’entrenament.
• Utilització dels vestidors només de manera simultània en el cas dels infants, adolescents o joves d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir la distància de seguretat.