COMUNICATS DEL CEM:

  • 8/11/21 Tutors de Joc: Carnet d’esportista i uniformitat a les competicions comarcals

ComunicatCEM_Tutors_de_Joc

 

  • 4/11/21 Voleibol: La Unió de Consells Esportius de Catalunya, ha modificat lleugerament el Reglament de Voleibol dels Jocs Escolars. A partir d’aquest curs, es permet la recepció de dits en totes les categories.

ComunicatCEMVoleibol2122 actualitzat 4/11/21